Registrace

Rok jinak

Máte šanci změnit (nejen) svůj život.

Chceme rozvíjet a podporovat lidské zdroje v neziskovém sektoru a také motivovat odborníky z komerční sféry, aby to na čas zkusili v neziskovce. Cílem programu je rozvoj a profesionalizace neziskové sféry díky přenosu know-how a zkušeností z byznysu, nebo veřejného sektoru.

Letos se nově se zaměřujeme na neziskovky, které inovativním způsobem využívají moderní informační a komunikační technologie pro pozitivní změny ve společnosti.

Proč byste do toho měli jít?

Profesionálové využijí své znalosti a zkušenosti a můžou rozjet své nápady pro společensky prospěšné aktivity. Nemusí kvůli tomu ale slevit ze svého životního standardu.

Neziskovkám tak dáváme možnost získat do svých řad profesionála, který jim předá cenné know-how. Podívejte se na účastníky minulých ročníků, třeba získáte přesnější představu.

Co je třeba k úspěchu?
 • motivace, vklad a důvěryhodnost neziskové organizace
 • nadšení, odbornost a zkušenosti kandidáta relevantní pro potřeby neziskové organizace
 • dlouhodobý přínos projektu pro danou neziskovou organizaci a celou společnost
 • potenciál k přenosu know-how – je na koho jej přenášet? udrží se v organizaci?
 • realistický harmonogram a seznam aktivit
 • kvantifikované cíle s jasným dopadem na cílovou skupinu
Podoba programu
 • Uchazeč (odborník z jiného než neziskového sektoru) si může vybrat jakoukoli neziskovou organizaci, anebo naopak, společně pak připraví projekt a podají žádost o grant v programu Rok jinak.
 • Uzávěrka programu je letos 30. října. V roce 2015 probíhá již 8. ročník tohoto programu.
 • V rámci grantového řízení budou vybráni úspěšní uchazeči; těmto bude umožněna realizace podaného projektu.
 • Nadace Vodafone bude prostřednictvím neziskové organizace hradit formou grantu měsíční mzdu vítězných uchazečů (výše mzdy je počítána z průměrného příjmu za poslední kalendářní rok).
 • Nadace Vodafone hradí i provozní náklady spojené s efektivní činností v nové roli (např. mobilní telefon, počítač, cestovné apod.) do maximální výše 50 000 Kč/rok.

Nejdůležitější podmínky programu

 • Projekt musí být realizován v registrované nestátní neziskové organizaci se sídlem v České republice. Je možná i realizace projektu v zahraničí pro českou neziskovou organizaci.
 • Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky, a transparentní financování.
 • Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí mít nebo nejpozději v rámci projektu rozbíhat takový projekt, který inovativním způsobem využívá informační a komunikační technologie pro pozitivní změny ve společnosti a má ambici oslovit a získat řádově tisíce uživatelů z cílové skupiny hlásící se neziskové organizace. Může jít o mobilní aplikace nebo jiná technologická řešení.
 • Nepodporujeme technologické projekty, které nepřináší inovativní řešení pro cílovou skupinu a pouze využívají informační a komunikační technologie pro propagaci.
 • Uchazeči musí být v době podání žádosti alespoň 18 let; musí mít za sebou prokazatelnou pracovní zkušenost, ideální je min. 5 let praxe (program není určen čerstvým absolventům).
 • Uchazeč v době podání žádosti nesmí být déle než 3 měsíce nezaměstnaný.
 • Uchazeč musí být po dobu realizace projektu zaměstnán v dané neziskové organizaci na plný pracovní úvazek.
 • Uchazeč nesmí v období jednoho roku před podáním přihlášky pracovat v neziskovém sektoru v placené pozici (ani jako zaměstnanec, ani jako OSVČ); dobrovolná práce pro neziskovou organizaci je ale výhodou.
 • Právní podmínky jsou aktualizovány vždy při vyhlášení nového kola programu, zpravidla 2 měsíce před uzávěrkou. (Právní podmínky Roku jinak 2015 najdete zde.)

Součástí přihlášky jsou i podklady pro výpočet mzdy – Prohlášení poplatníka daně za dané období, nebo poslední Daňové přiznání.