Registrace

kRok jinak

Využijte krátkodobého programu kRok jinak

Líbí se vám Rok jinak, ale dvanáct měsíců vám připadá jako dlouhá doba?

Myslíte, že svůj projekt zvládnete rychleji?
Pak je tu pro vás kRok jinak, mladší a kratší bratr našeho vlajkového programu Rok jinak.

Zapojte se do neziskového sektoru a využijte všechny své znalosti a zkušenosti z komerční sféry nebo veřejného sektoru.

Upozornění: Pro fiskální rok 2013-2014 nebude výběrové řízení pro kRok jinak vyhlášeno. Lze se hlásit pouze do programu Rok jinak, do 19. září 2014.

Proč byste do toho měli jít?

Krátkodobost programu vám umožňuje rozjet své nápady pro společensky prospěšné aktivity, které nejsou tak časově náročné. Zároveň však nemusíte kvůli tomu slevit ze svého životního standardu.

Neziskovky mohou realizovat i projekty, na které by jen těžko sháněli odborníka, který jim předá cenné know-how. Máme za sebou mnoho úspěšných projektů, můžete se jimi inspirovat zde.

Co je třeba k úspěchu?
 • motivace, vklad a důvěryhodnost neziskové organizace
 • nadšení, odbornost a zkušenosti kandidáta relevantní pro potřeby neziskové organizace
 • dlouhodobý přínos projektu pro danou neziskovou organizaci a celou společnost
 • potenciál k přenosu know-how – je na koho jej přenášet? udrží se v organizaci?
 • realistický harmonogram a seznam dílčích aktivit
 • kvantifikované cíle s jasným dopadem na cílovou skupinu
Podoba programu
 • Uchazeč (odborník z jiného než neziskového sektoru) si může vybrat jakoukoli neziskovou organizaci, anebo naopak, společně pak připraví projekt a podají žádost o grant v programu Rok jinak.
 • Uzávěrka programu je dvakrát až třikrát v roce. Realizace projektů začíná obvykle dva měsíce po uzávěrce. Program běží od roku 2010.
 • Uchazeč (odborník z jiného než neziskového sektoru) si může vybrat jakoukoli neziskovou organizaci, společně s touto organizací sepsat projekt a podat žádost o grant v programu kRok jinak.
 • Žádost musí podat v termínech uvedených na webových stránkách www.rokjinak.cz. Uzávěrky pro příjem přihlášek do programu kRok jinak jsou vyhlašovány dvakrát až třikrát do roka, a to koncem ledna, května a září.
 • V rámci dvoukolového grantového řízení budou vybráni úspěšní uchazeči; těmto bude umožněna realizace podaného projektu.
 • Nadace Vodafone bude prostřednictvím neziskové organizace hradit formou grantu měsíční mzdu vítězných uchazečů (výše mzdy je počítána z průměrného příjmu za poslední kalendářní rok).
Jdu do toho

Nejdůležitější podmínky programu

 • Projekt musí být realizován v registrované nestátní neziskové organizaci se sídlem v České republice. Je možná i realizace projektu v zahraničí pro českou neziskovou organizaci.
 • Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky, a transparentní financování.
 • Uchazeči musí být v době podání žádosti alespoň 18 let; musí mít za sebou prokazatelnou pracovní zkušenost (program není určen čerstvým absolventům).
 • Uchazeč v době podání žádosti nesmí být déle než 3 měsíce nezaměstnaný.
 • Uchazeč musí být po dobu realizace projektu zaměstnán v dané neziskové organizaci na plný pracovní úvazek.
 • Uchazeč nesmí v období jednoho roku před podáním přihlášky pracovat v neziskovém sektoru v placené pozici (ani jako zaměstnanec, ani jako OSVČ); dobrovolná práce pro neziskovou organizaci je ale výhodou.

Součástí přihlášky jsou i podklady pro výpočet mzdy – Prohlášení poplatníka daně za dané období, nebo poslední Daňové přiznání.